Početna / ZAŠTITA I PRIHVAT

ZAŠTITA I PRIHVAT

U Srbiji postoji jedan predprihvatni centar za migrante – u selu Miratovac na granici Srbije sa Makedonijom i tri prihvatna – jedan u Preševu na granici sa Makedonijom, drugi na granici Srbije sa Ma?arskom – Kanjiža i treci na granici sa Hrvatskom kod Šida-Principovci.  Otvoreno je za sada i pet  centara za azil – Banja Kovilja?a, Bogova?a, Sjenica, Tutin i Krnja?a.

Prihvatni centri za migrante su tranzitni i u njima oni mogu  da dobiju privremeni smeštaj, hranu i vodu, medicinsku i svaku drugu pomo?. Ovde dobijaju i potvrdu o izraženoj nameri za azil sa kojom u narednih 72h imaju pravo da odu u centar koji im je dodeljen. Prose?no vreme ?ekanja za dobijanje potvrde o izraženoj nameri za azil je 24h.

U centrima za azil izbeglicama je  obezbe?en smeštaj tokom ?itavog trajanja azilne procedure. Pored smeštaja, obezbe?eni su i osnovni životni uslovi – ode?a, obu?a, hrana, sredstva za higijenu. Svi centri za azil su otvorenog tipa.

Mapa-izbeglickih-centara-u-Srbiji-660x838

Prihvatni centri

MIRATOVAC
LOKACIJA : Nalazi se u blizini srpsko-makedonske granice, na 3 km od sela Lojane koje je na makedonskoj strani i 4 km do Preševa gde se tako?e nalazi prihvatni centar za migrante.

PREŠEVO
LOKACIJA: Na  krajnjem jugo-zapadu Srbije, u blizini granice sa Makedonijom.
ADRESA: Vase Smajevi?a 2

KANJIŽA
LOKACIJA: Na  severu Srbije, blizu granice sa Ma?arskom. Od Subotice je udaljena 36, 46 km.

PRINCIPOVAC
LOKACIJA: Opština Šid. Na samoj granici sa Republikom Hrvatskom na zapadnoj strani.  Stotinak metara od grani?nog prelaza Sot.
ADRESA: Principovac
KAPACITET: 250 mesta

Centri za azil

BANJA KOVILJA?A
LOKACIJA:  Udaljen od  Loznice nekoliko kilometara
ADRESA: Narodnog fronta bb
KAPACITET: 100 mesta

BOGOVA?A
LOKACIJA: Oko 70 km od Beograda
ADRESA: Bogovadja bb
KAPACITET: 160 mesta

SJENICA
LOKACIJA: Na putu Novi Pazar – Sjenica
ADRESA: Jablani?ka bb
KAPACITET: 150 mesta

TUTIN
LOKACIJA: Centar se nalazi u gradu, 12 km od granice sa Crnom Gorom
ADRESA: Vidrenja?ka 1
KAPACITET: 80 mesta u zimskom i 150 mesta u letnjem periodu

KRNJA?A (BEOGRAD)
LOKACIJA: Predgra?e Beograda. Od centra grada udaljen 10 km.
ADRESA: Pan?eva?ki put bb
KAPACITET: 200 mesta