Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica u Srbiji

Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica u Srbiji

izvor: BETA      foto: APC

BELGRADE, May 2nd – Director of the Asylum Protection Center Rados Djurovic said today that it is good that vaccination of children of migrants against smallpox was started in Serbia, but added that this had to be done earlier in order to ensure that both refugees and children from Serbia be protected. (English version below)

BEOGRAD,2.maj -Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da je dobro što je u Srbiji počela vakcinacija dece migranata protiv malih boginja, ali i dodao da je to trebalo uraditi i ranije kako bi se obezbedilo da i izbeglička i deca iz Srbije budu zaštićena.

“Postoji problem nesistematskog pristupa kada je reč o vakcinaciji. Izbeglička deca koja se rode ovde se propisno vakcinišu, medjutim problem je sa drugom izbegličkom decom. Niko od dece bilo kog uzrasta ko dodje u našu zemlju ne dobija vakcinu. Nažalost, reč je o tome da neki od roditelje te dece i ne znaju da li je to potrebno, pa se tako i ne obraćaju za tu vrstu pomoći”, rekao je Djurović agenciji Beta.

Komesarijat za izbeglice i migracije saopštio je prošle nedelje da je vakcinacija dece migranata protiv malih boginja počela prihvatilištu u Krnjači i da je planirano da do 31. maja imunizacijom bude obuhvaćeno 1.592 dece uzrasta do 18 godina.

Vakcine je obezbedila organizacija “Lekari bez granica”.

Djurović je dodao da postoji problem revakcinacije dece i da je postojao jedan slučaj roditelja koji je čak imao i karton sa prethodnim vakcinacijama koje je njegovo dete prošlo u zemlji porekla, ali koji je uspeo da obavi revakcinaciju svog deteta tek nakon intervencije Centra.

On je rekao da je veoma važno da se napravi neki sistem kontrole dece i njihovog vakcinisanja, kako zbog njihovog zdravlja tako i zbog zdravlja okoline u kojoj borave.

Prema njegovoj proceni, bilo bi veoma važno da svako izbegličko dete koje je prijavljeno ima zdravstveni karton u koji su uneta sva znanja o vakcinama koje je primilo, bez obzira koliko će se to dete i njegova porodica zadržati u Srbiji.

“Sistem mora da se fokusira na prevenciju širenja različitih bolesti koje se mogu suzbiti vakcinisanjem, koja su čak i obavezna kod nas. Migrantska i izbeglička deca ne smeju u tom smislu biti diskriminisana jer su naši propisi jasni po tom pitanju i odnose se i na tu kategoriju dece. Država mora za tu, kao i za našu decu da obezbedi sve redovne vakcinacije i ne sme da se oslanja na jednokratke donacije već da traži sredstva kako bi se obezbedilo da i izbeglička i naša deca budu zaštićena kroz redovne vakcinacije i revakcinacije”, ocenio je Djurović.

Necessary systemic solution for vaccination of refugee children in Serbia 

“There is a non-systematic approach problem when it comes to vaccinations. The refugee children born here are properly vaccinated, but the problem is with another refugee child.” No child of any age who comes to our country does not receive vaccinations. Some of the parents of these children do not know if it is necessary, so they do not look for this kind of help, “Djurović told Beta.

The Commissariat for Refugees and Migration announced last week that the vaccination of children of migrants against smallpox started at a shelter in Krnjaca and that it is planned that by the 31st of May they will have 1,592 children under 18 years of age immunized.

The vaccine was provided by the organization “Doctors Without Borders”.

Djurovic added that there was a problem of child revaccination and that there was one case of a parent who even had a card with previous vaccinations that his child had passed in the country of origin, but who managed to carry out the revaccination of his child only after the intervention of APC.

He said that it is very important to create a system for controlling children and their vaccinations, both because of their health and the health of their surroundings.

According to his estimation, it would be very important that every refugee child who is registered has a health record card containing all the knowledge about the vaccines he received, regardless of how much that child and his family will be kept in Serbia.

“The system must focus on preventing the spread of various illnesses that can be suppressed by vaccination, which are even mandatory in our country. Migrant and refugee children must not be discriminated against in this way because our regulations are clear on this issue and they are related to this The state must, for this, as well as for our children, provide all regular vaccinations and must not rely on a one-time donation, but to seek funds to ensure that both refugees and our children are protected through regular vaccinations and revaccinations ” Djurovic assessed.

 

Pogledajte još

Frontex:smanjen broj ilegalnih ulazaka migranata na Zapadni Balkan

       priredio:APC             BRISEL,14. avgusta – U prva tri …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *