Početna / AKTUELNO / Porodica male Medine puštena iz pritvora u Tovarniku i prebačena u Centar za tražioce azila u Kutini

Porodica male Medine puštena iz pritvora u Tovarniku i prebačena u Centar za tražioce azila u Kutini

priredio:APC    foto:APC

ZAGREB, June 6th – The family of six-year-old Afghan girl Medina Hoseini, who died tragically after being hit by a train at the border crossing between Croatia and Serbia, was released after more than 70 days in detention in the Transit Center Tovarnik and transferred to a shelter for asylum seekers in Kutina. (English version below)

ZAGREB, 6.juni – Porodica  šestogodišnje avganistanske devojčice  Medine Hoseini koja je tragično preminula nakon što ju je udario voz na graničnoim prelazu izmedju Hrvatske i Srbije, puštena je nakon više od 70 dana iz pritvora u Tranzitnom centru Tovarniku  i prebačena u prihvatilište za tražioce azila u Kutini.

– Obitelj male Madine napokon je na slobodi, nakon predugih 75 dana. Zašto je policiji tako drugo trebalo da shvati kako obitelji i djeci nije mjesto u zatvoru, ne znamo, ali nadamo se da će obitelji sada biti omogućena sva podrška koja im je potrebna. Nadamo se da će i druge obitelji biti puštene iz detencije na slobodu i da se ovakvi slučajevi više nikad neće ponoviti – objavio je Centar za mirovne studije (CMS) na svojem Facebooku.

Podsetimo, šestogodišnja djevojčica Madina poginula je u decembru prošle godine kad je na nju naletio voz na hrvatsko-srpskoj granici dok je s porodicom po mraku pešačila prugom. Porodica, čiji je pravni zastupnik dok su bili u Srbiji, gde je mala Medina i sahranjena, bio APC, je svedočila kako su ih hrvatski policajci izbacili iz kombija uprkos njihovom pozivanju na to da traže azil i prisilili da s malom djecom noću pešice krenu prugom prema Srbiji.Posle tragičnog dogadjaja porodica je vraćena u Srbiju, a sutradan i telo stradale devojčice. Posle toga je porodica nekoliko puta pokušala ponovo da udje u Hrvatsku, ali su ih nekoliko puta vraćali, a poslednji put smestili u pritvor u Tranzitnom centru Tovarniku

Advokat avganistanske porodice Hoseini izjavila je za HRT da je najbitnije da ti ljudi više nisu u zatvoru, a ministar unutrašnjih posova  Davor Božinović  da je odluka da se svi članovi porodice puste i da budu u prihvatnom centru doneta iz Iz humanih razloga.
Porodica Hoseini će u Kutini čekati odluku o njihovom zahtevu da dobiju azil.

Medina’s Family Released from Custody in Tovarnik and Transferred to the Center for Asylum Seekers in Kutina 

The family of young Madina is finally free after 75 long days. Why it took so long for the police to realize that jail is no place for a family with children is unclear, but we hope that the family will now be provided with all the support they need. We hope that other families will be released from detention and that such cases will never be repeated again – the Center for Peace Studies (CMS) announced on its Facebook.

Recall, six-year-old Medina in December last year when she was hit by a train on the Croatian-Serbian border while walking with her family in the dark by walking. The family, whose legal representative was in Serbia, where little Medina was buried, was an APC worker, who testified that Croatian policemen were thrown out of the van despite their request to seek asylum and forced them to start walking with little children at night According to Serbia. As a result of the tragic event, the family was returned to Serbia, and the next day and the body was hit by a girl. After that, the family tried several times to enter Croatia again, but returned them several times, and the last time they were placed in custody at the Transit Center Tovarnik.

The lawyer of the Afghan family, Hoseini, told HRT that the most important thing is that these people are no longer in prison, and the Minister of Internal Affairs, Davor Bozinovic, that the decision to release all members of the family and to be in the reception center is made for Human reasons.

The Hoseini family will wait in Kutina to decide on their request for asylum.

Pogledajte još

Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante

Izvor: BETA       Priredio: APC       Foto: APC Beograd, 07 decembar – Srbija je …