Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Ne treba vezivati religiju i migracije

Ne treba vezivati religiju i migracije

Izvor: RTS

BELGRADE, June 4th – Rados Djurovic from the Asylum Protection Center tells RTS that the warnings on the so-called “mosque route” are probably intended for political needs in countries where there is fear of Muslims. (English version below)

BEOGRAD, 4.juna –  Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za RTS da su upozorenja na takozvanu “džamijsku rutu” verovatno namenjena političkim potrebama u zemljama gde postoji strah od muslimana.

Susedne zemlje, pre svega Bosna i Hercegovina, poslednjih nedelja veoma su zabrinute zbog povećanog broja migranata, a Đurović kaže da je BiH poslednja opcija migrantima, zbog zatvorene mađarske granice i zbog lošeg tretmana na hrvatskoj granici.

Međutim, kroz BiH je teško proći, i ta ruta nije poprimila veće razmere,  rekao je Đurović gostujući u Dnevniku RTS-a.

Ne postoji migrantska ruta koja mimoilazu Srbiju, ističe Đurović i dodaje da je najznačajnija ona koja ide kroz Tursku, Grčku, Bugarsku, Makedoniju, Srbiju, BiH, Hrvatsku i dalje ka Italiji i Sloveniji.
Manje značajna ruta je, kako navodi, ona prema Mađarskoj, kao i krak koji preko Makedonije, Albanije i Crne Gore vodi u BiH.

Komentarišući upozorenje austrijskih vlasti na takozvanu “džamijsku rutu”, u smislu pomoći koju migranti dobijaju na svom putu, Đurović kaže da ne treba vezivati religiju i migraciju i da je to je neosnovano.

To je verovatno namenjeno političkim potrebama u zemljama gde postoji strah od muslimana, smatra Đurović.

Đurović kaže da Balkan verovatno jeste tampon zona ukoliko se migranti ne zaustave na grčkim ostrvima, ali poručuje da sada nema razloga za brigu da bi migrantska kriza iz 2015. mogla da se ponovi.

Religion and Migration should not be linked 

Neighboring countries, primarily Bosnia and Herzegovina, have been very worried over recent weeks because of the increased number of migrants, and Djurovic says BiH is the last option for migrants due to the closed Hungarian border and poor treatment at the Croatian border.

However, it is difficult to pass through BiH, and this route has not taken on a larger scale, Djurovic said in a guest interview with RTS Dnevnik.

There is no migrant route that avoids Serbia, Djurovic points out, adding that the most important is the one that goes through Turkey, Greece, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and further to Italy and Slovenia.

A less significant route is, as he says, is through Hungary, as well as a branch that leads to Macedonia, Albania and Montenegro in BiH.

Commenting on the Austrian authorities’ warning of the so-called “mosque route”, in terms of the help that migrants receive on their way, Djurovic says that religion and migration should not be linked and that this is unfounded.

This is probably intended for political needs in countries where there is fear of the Muslims, believes Djurovic.

Djurovic says that the Balkans is probably a buffer zone if migrants do not stop on Greek islands, but says there is now no reason to worry that the migrant crisis of 2015 could be repeated.

 

Pogledajte još

Frontex:smanjen broj ilegalnih ulazaka migranata na Zapadni Balkan

       priredio:APC             BRISEL,14. avgusta – U prva tri …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *