Početna / PRESS / DRUGI PIŠU / OTHERS WRITE / MUP HNK vratio autobuse na teritoriju Kantona Sarajevo, migranti isprepadani i u suzama

MUP HNK vratio autobuse na teritoriju Kantona Sarajevo, migranti isprepadani i u suzama

Izvor:klix.ba

SARAJEVO, Maj 18th – Scandalous decision by the police of the Herzegovina-Neretva Canton that, despite the decision of state institutions, the return migrants and refugees who were sent from Sarajevo to Salakovac in five buses has caused great panic among the people who promised better living conditions, and now they are uncertain of what will happen. (English version below)

Sarajevo,18.maj – Skandalozna odluka policije Hercegovačko-neretvanskog kantona da, uprkos odluci državnih institucija, vrati migrante i izbjeglice koji su u pet autobusa upućeni iz Sarajeva u Salakovac izazvala je veliku paniku među ljudima kojima su obećani bolji uslovi za život, a sada ne znaju šta će biti s njima.

13:44 – Kako vrijeme prolazi migranti na Ivan-sedlu u sve su lošijem stanju. Iscrpljeni, umorni i gladni sve češće traže ljekarsku pomoć, a svakog časa neko padne u nesvijest.

Naši reporteri sa mjesta na kojem autobusi čekaju dalju sudbinu izvještavaju da su uznemireni migranti željeli izaći na cestu, ali da su ih volonteri smirili. Gladni su, a hrana im još nije stigla. Stalno pitaju šta će se sa njima desiti i zašto ih nigdje ne vode. Pojedini građani svraćaju i donose im nešto hrane i grickalica za djecu, ali je neizvjesnost i dalje velika.

13:27 – Marijana Dinek iz Fondacije bh. inicijativa žena kazala je: “Ovdje su porodica i djeca koja trebaju mirnu sredinu za normalan život. Imamo problem jer ima djece bez pratnje. Tu treba hitna reakcija, a ne sporovozne procedure kako bi se smjestili. Ovdje žene nose najveći teret. Umorne su, iscrpljene, ali poklone nam osmijeh. Dosta ih je bolesno. Tužni su jer su razdvojeni od svojih porodica. Pratimo ih od početka jer su pod međunarodnom zaštitom, pružamo im psihosocijalnu podršku”.

Policijski komesar MUP-a KS Mevludin Halilović izjavio je za Klix.ba da su pripadnici MUP-a HNK vratili autobuse s migrantima na Ivan-sedlo, napominjući da takve odluke može donijeti samo policijski komesar.

Kako javljaju naši reporteri s Ivan-sedla, gdje su pored puta parkirani autobusi s migrantima, situacija na terenu je haotična. Ljudi su isprepadani, plaču i boje se deportacija. Nikog od nadležnih nema.

Među migrantima i izbjeglicama je mnogo žena i 18 djece, a volonteri ih pokušavaju smiriti. Mnogi su pitali šta se desilo s kampom u sarajevskom parku iz kojeg su ih jutros ukrcali ka Izbjegličkom centru Salakovac.

Nakon što je policija HNK ispratila konvoj s teritorije tog kantona na teritoriju Kantona Sarajevo autobusi su parkirani pored ceste, a potom su, kako bi ih osiguravali, stigli specijalci iz Sarajeva u 10 kombija.

Dok državne institucije ne donesu odluku kako će riješiti ovaj problem, do konvoja stižu informacije i da bi tu mogli prenoćiti.

Napominjemo, ovim ljudima podijeljen je samo po jedan obrok, jer se očekivalo da će već oko 10 sati biti u Salakovcu. Među njima ima i gladnih i bolesnih te je pozvana Hitna pomoć. Našoj ekipi su kazali da se plaše i da žele što prije otići odatle. Ispričali su nam da ih je policija zaustavila na putu i rekla im da izađu iz autobusa.

“Kazali su nam da idemo u centar. Radovali smo se jer su nam rekli da ćemo imati hranu, krov nad glavom i medicinsku pomoć. Sada smo se razočarali. Vidimo da nas ne žele. Putovali smo preko Grčke, Bugarske i Srbije da bismo ovdje došli. Bilo je teško. Moja porodica je već otišla prije nas”, rekao nam je jedan od putnika autobusa.

Prema riječima jedne od volonterki, Pakistanci uglavnom žele ostati u BiH, dok neki ljudi iz Sirije, Maroka i ostalih zemalja žele u zemlje Evropske unije.

POLICE of HN Canton  returns buses to Sarajevo Canton territory, migrants frightened and in tears 

13:44 – As time goes by migrants are in worse condition. Exhausted, tired and hungry are increasingly seeking medical help, and each time someone falls unconscious.

Our reporters at the place where buses await a further destiny report that they are upset migrants wanted to go out on the road, but the volunteers calmed them down. They are hungry and food has not yet arrived. They are constantly asking what will happen to them and why they are not being led anywhere. Some citizens come in and bring some food and baby food, but the uncertainty is still high.

13:27 – Marijana Dinek from the Foundation BH. Women’s initiative said: “Here are families and children who need a peaceful environment for a normal life.” We have a problem because there are unaccompanied children, there needs to be an urgent reaction, not a dispute to settle in. Here, women bear the greatest burden, they are exhausted, but they give us a smile. They are sick they and sad because they are separated from their families, since we are monitoring them since they are under international protection, we provide them with psychosocial support ”

MUP Police Commissioner Mevludin Halilovic told Klix.ba that members of the MUP HNK returned buses with migrants to Ivan-sedlo, pointing out that such decisions could be made only by the police commissioner.

According to our reporters from Ivan-sedla, where buses with migrants are parked along the road, the situation on the ground is chaotic. People are outraged, crying and scared of deportation. None of the authorities are there.

Among the migrants and refugees there are many women and 18 children, and volunteers try to calm them down. Many asked what happened to the camp in the Sarajevo park from which they boarded the Salakovac refugee center this morning.

After HNK police escorted a convoy from the territory of that canton to Sarajevo Canton, the buses were parked by the road, and then, to ensure them, special forces from Sarajevo arrived in 10 vans.

While state institutions do not make a decision to solve this problem, the convoy receives information and can stay overnight there.

Please note that these people were divided only by one meal, as they were expected to be in Salakovac for about 10 hours. Among them there are both hungry and sick and called Emergency help. They told our team that they were afraid and wanted to leave as soon as possible. They told us that the police stopped them on the road and told them to get out of the bus.

“We were told that we were going to the center, we rejoiced because they told us that we would have food, a roof over our heads and medical help.” “Now we are disappointed, we see that they do not want us.” We traveled through Greece, Bulgaria and Serbia so that we could It was difficult, my family has already gone before us, “one of the bus passengers told us.

According to one of the volunteers, Pakistanis mostly want to stay in BiH, while some people from Syria, Morocco and other countries want to join the European Union.

 

 

 

 

Pogledajte još

Nedeljno 10 migranata preko mađarske granice

pripremio:APC                    foto: APC  Horgoš, 31.januara –  Prema informacijama sa terena, Mađarska smanjuje broj izbeglica i migranata kojima …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *