Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / Djurovic: Upotreba sile protiv izbeglica u Hrvatskoj neće rešiti problem migracija

Djurovic: Upotreba sile protiv izbeglica u Hrvatskoj neće rešiti problem migracija

izvor: Beta   foto: Dado Ruvic / REUTERS

BELGRADE, June 2nd – Director of the Asylum Protection Center Rados Djurovic assessed today, as the Croatian police wounded two young migrants with firearms, that the use of force against this population is not legally permissible and that there are other ways to prevent illegal migration and activities of human smugglers. (English version below)

Beograd, 2.juna – Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas, povodom toga što je hrvatska policija ranila vatrenim oružjem dvojicu dečaka migranata, da korišćenje sile protiv te populacije nije zakonito i dozvoljeno i da postoje i drugi načini da se spreči ilegalna migracija i aktivnosti krijumčara ljudi.

“Deca ne mogu da budu žrtve pokušaja da se smanji krijumčarenje migranata. To nasilje može samo da te ljude otera od policije u zagrljaj krijumčara. Uostalom, korišćenje sile prema deci i migrantima nije dozvoljeno i zakonito i vrlo je problemitačno, naročito jer je reč o ljudima koji su pobegli od progona u svojim zemljama. Izbeglice nisu krijumčari, oni su njihove žrtve”, rekao je Djurović agenciji Beta.

Dvoje dece ranjeno je sinoć kada je hrvatska policija pucala na kombi koji je prevozio ilegalne migrante na području Donjeg Srba, koji su u Hrvatsku ušli iz BiH. Deca koja su imala povrede od vatrenog oružja prebačena su u zadarsku bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Navodno je reč o 12-ogodišnjacima.

Djurović je rekao da upotreba vatrenog oružja nije jedini način da se zaustavi vozilo i uhapsi krijumčar ali i da nema razgovora oko toga da je u jednoj zemlji Evropske unije pravo na život neprikosnoveno.

“Imali smo i ranije jedan slučaj u kojem je poginula šestogodišnja devojčica Medina kada je hrvatska policija na granici na silu ugurala nju i njenu porodicu u Srbiji i kada je na devojčicu naleteo voz na pruzi”, rekao je Djurović.

On je dodao da su migranti uglavnom očajni ljudi koji su daleko od svojih domova i da nema dileme da će oni nastaviti da pokušavaju da stignu u Zapadnu Evropu, zbog čega je realno očekivati da će se oni jos više okrenuti krijumčarima ukoliko pomisle da im je policija neprijatelj.

Prema njegovim rečima, u poslednja tri meseca primetno je da je ponašanje hrvatske policije na granici znatno oštrije nego ranije.

“Imamo informacije od izbeglica da hrvatska policija koristi i fizičku silu i pse, da tuku ljude i zatvaraju ih više od deset sati bez vode. Tretman izbeglica na hrvatsko-srpskoj granici je pogošran, ali svi treba da shvate da upotrebom sile nije moguće zaustaviti krijumčarenje”, rekao je Djurović.

Djurovic: Use of force against refugees in Croatia will not solve the problem of migration 

“Children cannot be the victims of attempts to reduce the smuggling of migrants, and this violence can only push these people away from the police in the embrace of smugglers. After all, the use of force against children and migrants is not allowed and lawful and very problematic, especially as it is people who have escaped persecution in their countries. Refugees are not smugglers, they are their victims, “Djurović told BETA.

Two children were wounded last night when the Croatian police fired on a van carrying illegal immigrants on the Lower Serbs who entered Croatia from BiH. Children who had gunfire infections were transferred to the Zadar hospital and were not in a life-threatening condition. It’s supposed to be 12-year-olds.
Djurovic said that the use of firearms is not the only way to stop the vehicle and arrest a smuggler, but also that there is no talk about the fact that in a country of the European Union the right to life is inviolable.

“We had a case earlier in which a six-year-old girl, Medina, died when a Croatian police force forced her and her family into Serbia on the border, and the young girl was hit by a train on the tracks ,” Djurovic said.

He added that migrants are mostly desperate people who are far from their homes and that there is no doubt that they will continue to try to get to Western Europe, which is why it is realistic to expect that they will be even more focused on the smugglers if they think that the police enemy.
According to him, in the last three months, it is noticeable that the behavior of the Croatian police at the border is much sharper than before.

“We have information from refugees that the Croatian police use physical force and dogs to beat people and detain them for more than ten hours without water. The treatment of refugees on the Croatian-Serbian border has been violated, but everyone should understand that the use of force can not stop the smuggling “said Djurovic.

 

Pogledajte još

Frontex:smanjen broj ilegalnih ulazaka migranata na Zapadni Balkan

       priredio:APC             BRISEL,14. avgusta – U prva tri …