ponedeljak, 19. novembar 2018.
sren
Početna / PRESS (Strana 4)

PRESS

Čekaonica Zapadni Balkan

Tabanovci, 27.januar – Reka migranata se još uvek kre?e sa juga ka severu – iz Gr?ke, preko Makedonije i Srbije, ka Nema?koj. No, stvari su po?ele da se menjaju i na tom putu se ve? pojavljuju prepreke za mnoge izbeglice. „Makedonija ne može biti tampon-zona ili spoljna granica EU, to bi bila …

Pogledajte više

Izbjeglice otvaraju potpuno novu rutu kroz Hrvatsku

Zagreb, 2. novembar – Polako, ali sigurno, otvara se nova, tre?a balkanska izbjegli?ko-migrantska ruta za ljude s Bliskog istoka, koji sve više pristižu i iz drugih dijelova Azije i Afrike. Nakon što je prošlog tjedna granicu sa susjednom BiH u Melinovcu na podru?ju op?ine Donji Lapac “probio” 35-godišnji državljanin Sirije, …

Pogledajte više

Od ukupnog broja izbeglica 25 odsto čine deca

Beograd,  27.  oktobar  – ?etvrtina svih izbeglica koje su do septembra ove godine prošle kroz Srbiju su deca, a pet odsto njih je bilo bez pratnje roditelja, re?eno je na današnjem predstavljanju projekta Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila. “Procenjuje se da je od po?etka godine više od 300.000 …

Pogledajte više

Na putu kroz Sloveniju

Iz Rigonaca do Brežice: “Molim te vodu! Molim v?s! Pomozi mi!” Oko dve hilj?de ljudi hod?li pol? d?n? bez hum?nit?rne pomo?i. Brežice, 21. oktobar  – N?kon pol? d?n? peš??enj? kroz bl?tnj?va polja posavinskih  sela, od gr?ni?nog sel? Rigonce gde su u r?nim jut?rnjim s?tim? prešli “zelenu” gr?nicu izme?u Hrv?tske i …

Pogledajte više