Početna / PRESS (Strana 4)

PRESS

Kako su volonteri iz svih krajeva sveta promenili izbegličku krizu na Lezbosu

Lezbos,23.decembar– Visoko iznad severne obale gr?kog ostrva Lezbos mala grupa volontera viri kroz dvogled ljuljaju?i se na talasima u ?amcu na naduvavanje. Na jaknama im piše „Kap u okeanu“ – naziv nevladine organizacije koja je nastala od Fejsbuk grupe u avgustu ove godine. ?ine je volonteri iz svih krajeva sveta koji sada …

Pogledajte više

Na putu kroz Sloveniju

Iz Rigonaca do Brežice: „Molim te vodu! Molim v?s! Pomozi mi!“ Oko dve hilj?de ljudi hod?li pol? d?n? bez hum?nit?rne pomo?i. Brežice, 21. oktobar  – N?kon pol? d?n? peš??enj? kroz bl?tnj?va polja posavinskih  sela, od gr?ni?nog sel? Rigonce gde su u r?nim jut?rnjim s?tim? prešli „zelenu“ gr?nicu izme?u Hrv?tske i …

Pogledajte više

Srpske granice ostaće otvorene za migrante

Iako je pogled na statisti?ke podatke o migrantima donekle zastrašuju?i, do sada nije bilo ve?ih incidenata, tvrdi u razgovoru za „Blic“ Milenko Božovi?, na?elnik Uprave grani?ne policije. – Po zvani?nim evidencijama, MUP je registrovao oko 170.000 migranata. To je broj podnosilaca zahteva za azil i broj prekršajno procesuiranih lica zbog …

Pogledajte više

Al Jazeera: Android aplikacija za pomoć izbjeglicama u Srbiji

10. oktobar 2015.  –  Centar za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokrenuo je danas u Preševu android aplikaciju „Asylum in Serbia“, za izbjeglice koje dolaze u Srbiju kako bi im omogu?ili neophodne informacije o mapama puta, granicama, vremenskim uvjetima, zdravstvenim punktovima i drugim korisnim servisima dok se nalaze u toj …

Pogledajte više