Početna / NOVOSTI IZ APC (Strana 4)

NOVOSTI IZ APC

Ponovo sa izbeglicama u Beogradu

Beograd, 21. januar  – Sve je ve?i  broj takozvanih  ekonomskih migranata,  u Beogradu. Njihov broj se uve?ao  otkako je migrantima koji ne dolaze iz Sirije, Avganistana i Iraka onemogu?en dalji prolazak iz Srbije. Zato su timovi Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila  zajedno sa volonterima ponovo na ulicama glavnog grada kako …

Pogledajte više