Početna / DIJALOG (Strana 4)

DIJALOG

Milena Popović: Granice

Strah od ljudi, ovih dana, širi se kao zaraza ?itavim Starim kontinentom. Zatvaranje granica za izbeglice sa Bliskog istoka postala je praksa onih koji se godinama kunu u solidarnost i zajedništvo. Ma?arska je “povukla nogu”, a u stopu je prate i oni koji su se, pre samo koju godinu, zakleli …

Pogledajte više

Migracije u brojkama

38 miliona ljudi u svetu raseljeno je unutar svojih zemalja usled sukoba ili nasilja 7,6 miliona ljudi u Siriji pobeglo je iz svojih domova 4 miliona Sirijaca su napustili svoju zemlju 2,2 miliona Sirijaca nalazi se u Egiptu, Iraku, Jordanu i Libanu 1,9 miliona ih je u Turskoj 24 hiljade u Libiji 8 odsto …

Pogledajte više

Dr Ulf Rine: Da nema izbeglica rasla bi nezaposlenost

rema podacima nema?kog Saveznog zavoda za statistiku, gotovo tre?ina ljudi u Nema?koj koji su imigrantskog porekla položili su maturu ili su završili ?etverogodišnju srednju stru?nu školu (što je prakti?no kvalifikacija za studiranje, prim. red). To je ve?i procenat nego kod Nemaca. Kako to objašnjavate? Ulf Rine: To i nije neko …

Pogledajte više

Radoš Đurović: Zid sramote

LI?NI STAV: Radoš ?urovi?, direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila vi oni koji su sumnjali da Ma?arska ne?e graditi zid prema Srbiji, da ?e ustuknuti pred brojnim kritikama ove radikalne ideje sada su razuvereni. Parlament našeg severnog suseda nedavno je usvojio zakon kojim se pooštravaju pravila o azilu …

Pogledajte više