Početna / AZILNE PRIČE / PRIČE SA TERENA (Strana 4)

PRIČE SA TERENA

Na srpskoj izbegličoj ruti rađaju se bebe

Sremska Mitrovica, 21.novembar – Uz sve muke, stotine pre?enih kilometara, rizi?an prelazak preko mora do Gr?ke, umor, ?ekanja na grani?nim prelazima, pred centrima za registraciju, neizvesnost šta ih sve dalje ?eka… izbeglice na ovom teškom putu dožive i neke sre?ne i posebne trenutke. Poput porodice Hoseini iz Avganistana koja je dobila bebu posle …

Pogledajte više

Rodni list za malu Bahareh

Sremska Mitrovica, 17. novembar – Bezbroj je dramati?nih pri?a sa kojima se timovi APC/CZA susre?u svakodnevno me?u izbeglicama i migrantima u Preševu i Šidu. Svakome od njih je potrebnaje  neka pomo?. Bilo da je re? o informacijama kako idu dalje, kakvo je stanje u Nema?koj, šta za njihovu izbegli?ku sudbinu …

Pogledajte više