Početna / AZILNE PRIČE / ASYLUM STORIES / PRIČE SA TERENA / STORIES FROM THE FIELD (Strana 2)

PRIČE SA TERENA / STORIES FROM THE FIELD

Izbeglice u Srbiji – dalje ne mogu, a nazad za njih ne postoji

 autor: APC | foto: APC  Bogova?a, Beograd,20.oktobar – Granice su za izbeglice zatvorene. Državne me?e od Turske, preko Bugarske, Makedonije, Ma?arske, Slovenije, Hrvatske, Rumunije ?uvaju policajci, vojnici, psi, helikopteri, oja?avaju se ograde, najavljuju nove… Hiljadama ljudi koji beže od ratova, progona, bede… šalju se jasne poruke da u Evropi nema …

Pogledajte više

Pravila na balkanskoj izbegličkoj ruti se menjaju, ljudske drame ostaju iste

autor: APC | foto: APC Šid, Beograd, Preševo, 4. mart – Dok se u Ankari, Atini, Minhenu i Briselu traže rešenja za izbegli?ku krizu koju Evropa od Drugog svetskog rata nije zapamtila, na grani?nim prelazima ljudi koji beže, živa lica krize, mu?e svoje muke. U Šidu, Adaševcima, Preševu, Beogradu me?u  ljudima …

Pogledajte više