Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / NAJNOVIJE / LATEST (Strana 13)

NAJNOVIJE / LATEST

EU ne može da se meša u odluke Makedonije i Srbije o selekciji izbeglica

Brisel, 27. novembar – Evropska komisija je danas stavila do znanja da Srbija i Makedonija potpuno samostalno odlu?uju kojim ?e migrantima na “zapadnobalkanskom putu” dozvoliti prolazak ka Evropskoj uniji, a koje ne?e primiti na svoju teritoriju. To su saopštili zvani?nici Evropske komisije u Briselu koji su naglasili da vlasti u Beogradu …

Pogledajte više

Ban Ki Mun kritikuje balkanske zemlje zbog selekcije izbeglica

  Njujork, 25.novembar – Generalni sekretar UN-a Ban Ki Mun osudio je ponašanje država na balkanskoj izbegli?koj ruti koje prema zapadnoj Europi propuštaju samo izbeglice koje dolaze iz Sirije, Iraka i Avganistana, objavio je UN. – Filtriranje tražilaca azila prema njihovoj nacionalnosti je kršenje ljudskih prava svih da traže azil, nezavisno od nacionalnosti i …

Pogledajte više

Srbiji 7 miliona pomoći od EU

Beograd, 2. novembar – Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport uru?io je ugovore o direktnoj bespovratnoj pomo?i Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije i organizacijama civilnog društva HELP (Hilfe zur Selbsthilfe), ASB (Arbeiter Samariter Bund) i Danski savet za izbeglice (DRC). Komesarijat za izbeglice i migracije dobi?e 1,5 …

Pogledajte više