Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION (Strana 6)

EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION

Nova izbeglička ruta: Iz Rusije preko artičkog prelaza u Norvešku

Oslo, 4. novembar – Norveška policija saopštila je danas da je 196 tražilaca azila, što je rekordan broj u jednom danu, ušao u Norvešku iz Rusije preko arkti?kog grani?nog prelaza Storskog. Izbeglice iz Sirije, Iraka, Avganistana i Libana, izbegavaju?i opasno putovanje preko Sredozemnog mora, pronašle su novi put koji ih …

Pogledajte više

Kvote za izbeglice

Brisel 22. septembar – Velikom ve?inom glasova država ?lanica, ministri unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije u Briselu usvojili  su rezoluciju o preraspodeli 120.000 izbeglica me?u državama ?lanicama EU. (Ma?arska, ?eška, Slova?ka i Rumunija su glasali protiv plana).Tenzije u EU su u porastu zbog nesrazmeranog tereta sa kojim se suo?avaju neke …

Pogledajte više