Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION (Strana 5)

EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION

UNHCR:  Ograničenja na balkanskoj ruti stvaraju haos na granicama

Ženeva 23. februara – Nova ograni?enja za migrante na balkanskoj ruti “stvaraju haos na nekoliko grani?nih prelaza”, ocenila je u sredu UN-ova agencija za izbeglica (UNHCR) i osudila “restriktivne mere” nekoliko zemalja, uklju?uju?i Austriju, Sloveniju i Makedoniju. Mere koje su uvele Austrija i balkanske zemlje “stvaraju ogroman pritisak na Gr?ku koja se …

Pogledajte više

„Dobrodošli“ upozorava: Ping – pong igra sa izbeglicama

Zagreb,4. februar – Zbog sve ve?eg broja izbeglica koje vra?aju iz Slovenije u Hrvatsku, te iz Hrvatske u Srbiju, kao i zbog svedo?enja izbeglica o policijskom nasilju, Inicijativa „Dobrodošli!“, koja okuplja oko 60 organizacija civilnog društva za pružanje pomo?i izbeglicama u Hrvatskoj, upozorila je na konferenciji za medije održanoj 3. …

Pogledajte više

HRW: U strahu od izbeglica, Zapad ograničava ljudska prava

Istambul, 27 januar – Strahuju?i od teroristi?kih napada i potencijalnih pretnjih koje predstavljaju izbeglice, vlade zapadnih zemalja organi?avaju ljudska prava i usvajaju pogrešne politike u ime bezbednosti, ocenila je danas organizacija Hjuman rajts vo?. U svom godišnjem izveštaju ova organizacija za zaštitu ljudskih prava kaže da Evropa i SAD pokazuju …

Pogledajte više

UN: Zaštititi žene izbeglice u izbegličkim kampovima od seksualnog nasilja

Njujork, 21. januar – Tri agencije Ujedinjenih nacija koje se bave izbeglicama pozvale su evropske države da uspostave bolji sistem zaštite žena od seksualnog zlostavljanja u izbegli?kim kampovima. Agencija za izbeglice UN, Populacioni fond UN i Ženska komisija za izbeglice, navele su u izveštaju da su žene posebno izložene seksualnom nasilju …

Pogledajte više

Na slovenačko-austrijskoj granici izbeglice kontroliše i vojska

Be?/Ljubljana, 19.januar – Austrijska vojska ?e sutra po?eti da sprovodi detaljnu kontrolu identiteta i prtljaga svake izbeglice koja bude došla sa glavnog slovena?kog grani?nog prelaza prema Austriji, u okviru novih vladinih mera koje su u skladu sa ?vrš?im stavom Evrope prema izbegli?koj krizi, javio je AFP. Austrija, je najavila pre …

Pogledajte više