Početna / AKTUELNO / CURRENTLY / EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION (Strana 5)

EVROPA I MIGRANTI / EUROPE AND MIGRATION

Tusk pozvao migrante da ne dolaze u Evropu da traže azil

Atina/Ankara, 3. mart  – Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk poru?io je u ?etvrtak ilegalnim ekonomskim migrantima da ne rizikuju život ili novac da bi došli u Evropu “zbog ni?ega”. On je na konferenciji za štampu održanoj posle susreta s turskim premijerom Ahmetom Davutogluom u Ankari i gr?kim premijerom Aleksisom Ciprasom …

Pogledajte više

Austrija planira medijsku kampanju kako bi odvratila Avganistanace da traže azil

  Be?, 1. marta  – Austrija želi obeshrabriti Afganistance da traže azil na njenoj  teritorij tako što ?e financirati oglase na autobusima u Kabulu, Fajsbuku ii na televiziji s porukom da nisu dobrodošli. Austrija, posljednja stanica  pre  Nema?ke, u koju želi do?i najviše izbjeglica i migranata s Bliskog istoka, našla …

Pogledajte više

UNHCR:  Ograničenja na balkanskoj ruti stvaraju haos na granicama

Ženeva 23. februara – Nova ograni?enja za migrante na balkanskoj ruti “stvaraju haos na nekoliko grani?nih prelaza”, ocenila je u sredu UN-ova agencija za izbeglica (UNHCR) i osudila “restriktivne mere” nekoliko zemalja, uklju?uju?i Austriju, Sloveniju i Makedoniju. Mere koje su uvele Austrija i balkanske zemlje “stvaraju ogroman pritisak na Gr?ku koja se …

Pogledajte više

„Dobrodošli“ upozorava: Ping – pong igra sa izbeglicama

Zagreb,4. februar – Zbog sve ve?eg broja izbeglica koje vra?aju iz Slovenije u Hrvatsku, te iz Hrvatske u Srbiju, kao i zbog svedo?enja izbeglica o policijskom nasilju, Inicijativa „Dobrodošli!“, koja okuplja oko 60 organizacija civilnog društva za pružanje pomo?i izbeglicama u Hrvatskoj, upozorila je na konferenciji za medije održanoj 3. …

Pogledajte više

HRW: U strahu od izbeglica, Zapad ograničava ljudska prava

Istambul, 27 januar – Strahuju?i od teroristi?kih napada i potencijalnih pretnjih koje predstavljaju izbeglice, vlade zapadnih zemalja organi?avaju ljudska prava i usvajaju pogrešne politike u ime bezbednosti, ocenila je danas organizacija Hjuman rajts vo?. U svom godišnjem izveštaju ova organizacija za zaštitu ljudskih prava kaže da Evropa i SAD pokazuju …

Pogledajte više