Početna / jelenak (Strana 20)

jelenak

Čekaonica Zapadni Balkan

Tabanovci, 27.januar – Reka migranata se još uvek kre?e sa juga ka severu – iz Gr?ke, preko Makedonije i Srbije, ka Nema?koj. No, stvari su po?ele da se menjaju i na tom putu se ve? pojavljuju prepreke za mnoge izbeglice. „Makedonija ne može biti tampon-zona ili spoljna granica EU, to bi bila …

Pogledajte više

HRW: U strahu od izbeglica, Zapad ograničava ljudska prava

Istambul, 27 januar – Strahuju?i od teroristi?kih napada i potencijalnih pretnjih koje predstavljaju izbeglice, vlade zapadnih zemalja organi?avaju ljudska prava i usvajaju pogrešne politike u ime bezbednosti, ocenila je danas organizacija Hjuman rajts vo?. U svom godišnjem izveštaju ova organizacija za zaštitu ljudskih prava kaže da Evropa i SAD pokazuju …

Pogledajte više

Danska želi da premesti izbeglice u specijalne kampove van gradova

Kopenhagen, 22.januar – Danski poslanici su primorali vladu da traži na?ine za preseljenje izbeglica u kampove van gradova. Ovaj potez dolazi u momentu kada zakonodavci finalizuju  zakon koji predvi?a oduzimanje novca i stvari izbjeglicama ?ija vrednosti prelazi  1,450 $. Rezolucija, usvojena u danskom parlamentu u ?etvrtak, obavezuje vladu da smisli plan za …

Pogledajte više

UN: Zaštititi žene izbeglice u izbegličkim kampovima od seksualnog nasilja

Njujork, 21. januar – Tri agencije Ujedinjenih nacija koje se bave izbeglicama pozvale su evropske države da uspostave bolji sistem zaštite žena od seksualnog zlostavljanja u izbegli?kim kampovima. Agencija za izbeglice UN, Populacioni fond UN i Ženska komisija za izbeglice, navele su u izveštaju da su žene posebno izložene seksualnom nasilju …

Pogledajte više